Meeting, briefing, brainstorming. Domluvíte se ještě v práci bez těchto výrazů?

Ztrácíte se na poradě v záplavě anglických výrazů a občas jen souhlasně kývete? Nebo jsou pro vás slova jako briefing nepostradatelnou součástí firemního slangu? V dnešním globalizovaném pracovním prostředí jsou anglicismy čím dál častější a Česká republika v jejich užívání rozhodně nepokulhává, obzvlášť v nadnárodních korporátech. Proč jsou tato slova oblíbená a co znamenají?

Meeting, briefing, brainstorming. Domluvíte se ještě v práci bez těchto výrazů?
zdroj: Image by rawpixel.com on Freepik

Benefit, budget, budgeting, deal, deadline, check, brief, rebrief, pitch, call, multitasking, feedback, meeting, workflow, workshop, marketing, sale, tender, outsoucing, teamwork, teambuilding, ASAP a další. 

Jde vám z těch výrazů hlava kolem, nebo jich v práci používáte ještě víc a bez nich už si komunikaci jen stěží představíte? 

 

Jak se k nám vůbec tato slova dostala?  

Jedním z hlavních důvodů, proč se anglické názvy tak rozšířily, je rozvoj mezinárodního obchodu. Velká část firem dnes podniká na mezinárodní úrovni a angličtina se stala univerzálním dorozumívacím prostředkem (nejen) obchodního světa. Používání anglických názvů pomohlo zjednodušit komunikaci mezi zaměstnanci různých národností a usnadnit spolupráci napříč hranicemi.
Pro spoustu slov nemáme český ekvivalent, který by význam daného slova vystihl přesně. Navíc pokud je anglicismus kratší a údernější než jeho český ekvivalent, jen těžko se v jazyce uchytí. 

Dalším faktorem jsou moderní technologie a obecně digitální věk. S rozvojem internetu a informačních technologií se do našich životů vkrádá stále více anglických termínů a jejich používání v pracovním prostředí může vyjadřovat technologický pokrok a napojení na světové trendy. 

 

A co když tomu nerozumím? 

Bez jejich znalosti (obzvláště v korporátech) můžete pocítit jistý diskomfort, neboť nebudete plně rozumět tomu, co vám kolegové sdělují. Nedostatečné porozumění je tak hlavní nevýhodou spojenou s trendem užívání anglicismů. I když angličtina je široce používaný jazyk, ne všichni zaměstnanci ji ovládají na stejné úrovni.

Pokud ve firmě anglické výrazy používáte na denní bázi, není od věci vytvořit přehled užívaných slov, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Ne všichni jsou ochotni přiznat, že neví, co dané výrazy znamenají a slovník oblíbených firemních anglicismů by mohl pomoci tento problém vyřešit.  

 

Ve kterých oborech narazíte na anglicismy nejčastěji? 

Typickým oborem, ve kterém se hojně vyskytují anglicismy, je IT sektor. Nepokulhávají ani v reklamě či obchodu a marketingu.

Ve firmách často dochází k nadužívání těchto výrazů a může to občas působit až lehce komicky. Faktem ovšem zůstává, že z firemní mluvy jen tak nezmizí a je potřeba se naučit s nimi pracovat. 

 

 

Slovníček nejpoužívanějších výrazů:

 

Meeting - schůzka, kdy se skupina lidí setkává za účelem komunikace, diskuse, sdílení informací nebo řešení problémů. Může se jednat o formální nebo neformální setkání a může být interní (uvnitř firmy) nebo externí (s klienty, partnery apod.).
 

Briefing - krátké setkání, které slouží k poskytnutí instrukcí, informací o dalším směřování týmu. Běžně ho vedení nebo nadřízený organizuje, aby sdělil důležité informace, předal pokyny nebo projednal důležité záležitosti.
 

Brainstorming - technika, při které členové týmu aktivně produkují nápady a řešení na základě spontánního a neomezeného myšlení všech. Cílem brainstormingu je podporovat tvůrčí a inovativní myšlení a přijít s novými a originálními nápady.
 

Workflow - nastavený firemní systém, který firma používá pro vykonání určité aktivity.
 

Workshop interaktivní sezení, které je zaměřeno na rozvoj dovedností, získávání nových informací nebo řešení konkrétního problému. Účastníci se aktivně zapojují do různých cvičení, diskusí a praktických úkolů, které mají za cíl zlepšit schopnosti a dosáhnout konkrétních výsledků.

 

ASAP - co nejdříve
 

Benefit - výhoda

 

Budget - rozpočet
 

Budgeting - tvorba a vyhodnocování rozpočtu
 

Deadline - konečný termín, uzávěrka

 

Deal - dohoda

 

Checkni to - ověř to


Feedback - zpětná vazba

 

Mailni mi to - pošli mi to e-mailem


Outsourcing - zajištění části provozu organizace externí organizací
 

Teambuilding - budování, stmelování týmu

 

 

 

 Související články

Prokrastinace v práci: Překonávání skluzu v pracovním procesu

Prokrastinace v práci: Překonávání skluzu v pracovním procesu
Znáte to, jak se vám nechce začínat nový úkol a nebo odkládáte své povinnosti na potom a místo nich děláte jiné věci? Prokrastinace je jevem, který mnozí z nás znají a často zažívají. Ať už jde o pracovní úkoly nebo osobní rovinu, prokrastinace může mít negativní dopad na produktivitu, kvalitu práce a váš celkový pocit naplnění. Víte, jaké jsou její příčiny a jak prokrastinaci předcházet, či jak ji překonat? ...


Jak si věřit při hledání práce?

Jak si věřit při hledání práce?
Hledání práce může být občas pěkně náročné dobrodružství. I při neúspěchu je však důležité neházet flintu do žita a snažit se myslet pozitivně. Jak si tedy víc věřit a najít si v dnešní době práci? ...


Na jaké daňové úlevy má nárok rodina s dětmi?

Na jaké daňové úlevy má nárok rodina s dětmi?
Pořídit si v dnešní době dítě je pro rodiče finančně velmi nákladné. Podle ekonomických propočtů utratí rodina průměrně za jedno dítě do jeho plnoletosti cca 1,8 až 2 miliony korun. Každá ušetřená koruna je tedy více než vítaná. Rodinám pomáhají také daňová zvýhodnění na dítě. Jaká to jsou a jak je rodina uplatní? ...


Jak si přivydělávat během mateřské/rodičovské dovolené?

Jak si přivydělávat během mateřské/rodičovské dovolené?
S příchodem nového člena rodiny nepřichází jen radost, ale také vyšší rodinné výdaje. Je tedy logické, že ženy často hledají možnosti přivýdělku, nebo nechtějí přestat podnikat. Jaká jsou omezení, která vás potkají při podnikání na mateřské/rodičovské dovolené? ...

Cookies
Soubory cookies a další technologie používáme pro optimalizace stránek i pro marketingové a propagační účely. Informace o Vašem používání našich webových stránek sdílíme také s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s našim používáním souborů cookies. Pro více informací navštivte nastavení o souborech cookies.

Nastavení cookies  Přijmout všechny cookies