Pracovní poměr Zpět

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání.

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Toto ustanovení neplatí například pro poživatele starobního důchodu, na který mu vznikl nárok po dosažení důchodového věku. V kolektivní smlouvě lze dohodnout okruh zaměstnanců, se kterými nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou.

Zkušební doba

Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán:
  • Dohodou
  • výpovědí
  • okamžitým zrušením
  • zrušením ve zkušební době
Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby.


Zdroj informací:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
www.mpsv.cz


Cookies
Soubory cookies a další technologie používáme pro optimalizace stránek i pro marketingové a propagační účely. Informace o Vašem používání našich webových stránek sdílíme také s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s našim používáním souborů cookies. Pro více informací navštivte nastavení o souborech cookies.

Nastavení cookies  Přijmout všechny cookies