Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

Formulář žádosti a bližší informace na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj. Žádosti musí být doručeny do 27.03.2023. Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - specialista dávek hmotné nouze v Oddělení hmotné nouze Odboru Kontaktního pracoviště Šumperk Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci, se služebním působištěm v Šumperku, ID 11004529, v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy". Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. květen 2023. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 27. března 2023, tj. v této lhůtě - doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc - podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo - podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu a2azprx. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/27846-78099807". V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1. je státním občanem České republiky, 2. dosáhl věku 18 let, 3. je plně svéprávný, 4. je bezúhonný, 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo: tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, 6. má potřebnou zdravotní způsobilost. K žádosti dále žadatel povinně přiloží strukturovaný profesní životopis. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách: Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz)
Dané místo již bylo obsazeno.
Doporučujeme si prohlédnout podobné nabídky, případně si vyhledat jiné vyhovující pracovní nabídky.


Cookies
Soubory cookies a další technologie používáme pro optimalizace stránek i pro marketingové a propagační účely. Informace o Vašem používání našich webových stránek sdílíme také s našimi sociálními, reklamními a analytickými partnery. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s našim používáním souborů cookies. Pro více informací navštivte nastavení o souborech cookies.

Nastavení cookies  Přijmout všechny cookies