Nabídky práce

Klíčová slova
Obor
Všechny obory
Lokalita
Všechny krajeNabídka práce

Zaměstnání / Zdravotnictví a sociální péče / Sociální pracovník
 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >
Název pozice:

Sociální pracovníci specialisté a další specialisté v sociální oblasti ve veřejné správě

Text inzerátu:

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Druh práce: referentka / referent sociálně-právní ochrany Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa Platové podmínky a platové zařazení: 10. - 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 21 260 do 33 790 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce Předpokládaný termín nástupu: 01.03.2022, popř. dle dohody Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče: - znalost související legislativy (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizované podoby, správní řád) a sociálních agend - komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost - výborná znalost práce s MS Office - řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí: - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), - úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Lhůta pro podání přihlášky do: 28.01.2022 Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VPM - referentka / referent pro sociálně-právní ochranu dětí" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa. Písemnosti připojené k přihlášce si mohou uchazeči vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení v

Nástup:01.03.2022Plat od - do:21260 - 33790Pracoviště:Česká LípaObor a Profese:Sociální pracovníkTyp pracovního vztahu:Plný úvazekMin. vzdělání:Vyšší odborné vzděláníZaměstnavatel:Město Česká LípaKontaktní osoba:Zdenka Břoušková 487 881 178 ; brouskova@mucl.czKontaktní adresa:náměstí T. G. Masaryka 1/1
47001 Česká Lípa
Česká Lípa   
zobrazit mapu
 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >

TOP 10 podobných nabídek

Pracovníci péče o děti v mimošk...Elánek z.s.Asistenti učitelůZákladní škola Kolín IV., Proko...Asistenti pedagogůMateřská škola Vavřinec 89Ostatní odborní pracovníci v so...Romano jasnica, spolekAsistenti pedagogůZákladní škola a mateřská škola...Specialisté v sociální oblastiLiberecký krajOstatní odborní pracovníci v so...Charita PřerovOstatní pracovníci péče o děti ...Diakonie ČCE - středisko celost...Ostatní specialisté v sociální ...Alfa handicap - sdružení občanů...Asistenti pedagogůZákladní škola a Mateřská škola...
 

Odpověď na inzerát

  Na inzerát není možné odpovědět, protože firma neuvedla kontaktní email. Pro odpověď prosím použijte jiné kontaktní údaje.