Nabídky práce

Klíčová slova
Obor
Všechny obory
Lokalita
Všechny krajeNabídka práce

Zaměstnání / Státní a veřejná správa / Úředník
 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >
Název pozice:

Rada/Odborný rada - specialista veřejných zakázek

Text inzerátu:

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Rada/Odborný rada - specialista veřejných zakázek v oboru služby 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 19. března 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@sshr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „NEOTEVÍRAT – VŘ – 03439/21-SSHR“.

Více informaci vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Podmínky:

Žadatel, který se může zúčastnit, splňuje předpoklady stanovené zákonem o státní službě (ZSS):
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) ZSS);
b) dosáhl věku 18 let (§ 25 odst. 1 písm. b) ZSS);
c) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) ZSS);
d) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) ZSS);
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. e) ZSS), tj. vysokoškolského v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) ZSS);

Žadatel splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) ZSS služebním předpisem č. 5/2020, kterým se vydává desátá systemizace služebních a pracovních míst Správy státních hmotných rezerv, kterým je:
- způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „V“ (bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení „Vyhrazené“) v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce:

- komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení;
- příprava a realizace především veřejných zakázek malého rozsahu;
- zpracování a administrace veřejných zakázek v elektronickém nástroji NEN;
- účast na jednání komisí k posouzení a hodnocení nabídek účastníků;
- výkon kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek v rámci Správy;
- výkon dalších úkolů, uložených ředitelem odboru, které jsou v náplni činnosti Odboru zakázek.

Nástup:ihned/dle dohodyPracoviště:PrahaObor a Profese:Státní a veřejná správa - ÚředníkTyp pracovního vztahu:Plný úvazekMin. vzdělání:Vysokoškolské vzdělání - Bc.Zaměstnavatel:Správa státních hmotných rezerv
odkaz na inzerát
Kontaktní osoba:Bc. Lucie Růžena Černá +420222806313 lrcerna|sshr#czKontaktní adresa:Šeříková 616/1, 15000  Praha 5   
zobrazit mapu
 ODPOVĚDĚT NA NABÍDKU PRÁCE Pokud jste již zaregistrován(a), přihlašte se ZDE. 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >

TOP 10 podobných nabídek

Odborný/vrchní referent - hlavn...Správa státních hmotných rezervOdborný rada - systémový inženýrSpráva státních hmotných rezervVrchní rada - právníkSpráva státních hmotných rezervOdborný rada - souhrnný rozpočtářSpráva státních hmotných rezervOdborní pracovníci v administra...SAP Services s.r.o.Odborní pracovníci v administra...SAP Services s.r.o.Odborní pracovníci v administra...Liberecký krajOdborní asistenti v administrativěDHL Express (Czech Republic) s.r.o.Odborní pracovníci v administra...Liberecký krajOdborní asistenti v administrativěGARDON INT s.r.o.
 

Odpověď na inzerát

   Jméno: * Příjmení: * Odpověď na inzerát: * Email: * Podmínky: Kliknutím na níže uvedené tlačítko "Uložit" souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím internetové služby www.zamestnani.cz spravované společností TANGER infosystems s.r.o. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytuji společnosti Správa státních hmotných rezerv. výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Kdykoli budete moci požádat společnost Správa státních hmotných rezerv o smazání nebo o opravu osobních údajů.    
 

Zkrácený životopis

   Datum narození:
Pohlaví: Rodinný stav:
Jméno a příjmení Jméno a příjmení se ukládá do životopisu z odpovědi na inzerát.
Nástup:
Chci pracovat jako:
Místo zaměstnání:
Nejvyšší vzdělání: Znalosti a dovednosti:
Přiložit životopis:
  Můžete nahrát soubory o max. velikosti 500 kB , soubory mohou být ve formátu DOC nebo PDF
Opiš kód z obrázku: