Nabídky práce

Klíčová slova
Obor
Všechny obory
Lokalita
Všechny krajeNabídka práce

Zaměstnání / Státní a veřejná správa / Referent
 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >
Název pozice:

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Text inzerátu:

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÝ PLZENEC Tajemník SMETANOVA 932, 332 02 STARÝ PLZENEC Č. j.: 2430/2020/MěÚSP Datum: 18.11.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení vyhlašuji v ý b ě r o v é ř í z e n í na obsazení funkce právník/právnička. Náplň práce: vykonávání právních činností a právního poradenství v oborech činnosti městského úřadu, výkon správních činností při správě daní a poplatků, při přestupkovém řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, výkon právních činností při vymáhání pohledávek, nedoplatků, pokut a penále, příprava a kontrola smluv, koncipování právních stanovisek a vyjádření a spolupráce při přípravě a realizaci zadávání veřejných zakázek města. Místo výkonu práce: území města Starého Plzence Platová třída odpovídající druhu práce: 10. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů) - státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR, - dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., - ovládání jednacího jazyka Požadavky na uchazeče: - vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva, - výborná znalost legislativy, a to zejména občanský zákoník, zákon o obcích, správní řád, daňový řád, zákon o veřejných zakázkách a schopnost jejich aplikace v praxi, - dobré komunikační schopnosti slovem i písmem, - pečlivost, samostatnost, odpovědnost, schopnost týmové práce a časová flexibilita, - znalost práce na PC - MS Office, Internet, - výhodou řidičský průkaz skupiny "B" a praxe ve veřejné správě, Nezbytné náležitosti písemné přihlášky uchazeče: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a vlastnoruční podpis K přihlášce budou připojeny doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně telefonického a e-mailového kontaktu, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, - úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče Případné podrobnější informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Radek Hroch, telefon: 377 183 644, e-mail: hroch@staryplzenec.cz Předpokládaný termín nástupu do funkce: leden 2021 nebo podle dohody - pracovní poměr na dobu neurčitou Písemnou přihlášku s požadovanými doklady lze - zaslat poštou na adresu: Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, - doručit osobně do podatelen Městského úřadu Starý Plzenec v budovách úřadu na Masarykově náměstí čp.121 nebo ve Smetanově

Nástup:01.01.2021Plat od - do:21260 - 31240Pracoviště:PlzeňObor a Profese:ReferentTyp pracovního vztahu:Plný úvazekMin. vzdělání:Vysokoškolské vzdělání - Ing., Mgr. a jinéZaměstnavatel:Město Starý PlzenecKontaktní osoba:Písemná přihláška 377183665, 377183644Kontaktní adresa:Smetanova 932
33202 Starý Plzenec
Starý Plzenec   
zobrazit mapu
 
<< Zpět na výpis    < Zpět   Další >

TOP 10 podobných nabídek

Ostatní odborní pracovníci v ad...MĚSTO LITVÍNOVPracovníci veřejné správy vydáv...MINISTERSTVO VNITRAOstatní odborní pracovníci v ad...Město Klášterec nad OhříOstatní odborní pracovníci v ad...Statutární město Ústí nad LabemOstatní odborní pracovníci v ad...Sova stavební s.r.o.Ostatní odborní pracovníci v ad...Honeywell International s.r.o.Odborní pracovníci bezpečnostní...Filipa, s.r.o.Ostatní odborní pracovníci v ad...Město ŠlapaniceOstatní odborní pracovníci v ad...AKTIVIT, spol. s r.o.Odborní pracovníci hospodářské ...Krajská hygienická stanice Karl...
 

Odpověď na inzerát

  Na inzerát není možné odpovědět, protože firma neuvedla kontaktní email. Pro odpověď prosím použijte jiné kontaktní údaje.